Svaki peti osiguranik uzeo novu zdravstvenu karticu – Rok za zamenu knjižica 31. decembar
Izvor: Dnevnik

Od ukupno 6,94 miliona zdravstveno osiguranih građana Srbije, papirne zdravstvene knjižice do sada je karticama zamenilo 1,22 miliona osiguranika. Rok za zamenu knjižica je do kraja godine, odnosno do 31. decembra, a on neće biti produžavan, naglašavaju nadležni.

Zakonom o zdravstvenom osiguranju predviđeno je uvođenje novih elektronskih isprava – kartica zdravstvenog osiguranja, koje treba da zamene zdravstvene knjižice koje su sada u upotrebi.

– Rok za zamenu neće biti ponovo pomeran, jer je zbog otpora uvođenju novih zdravstvenih isprava rok već produžen za godinu dana. Za fizička i pravna lica, zamena zdravstvene isprave košta 400 dinara, ali su za socijalno ugrožene kategorije obezbeđene besplatne kartice kroz ugovor o donaciji sa Narodnom bankom – kažu u Republičkom fondu za zdravstveno osguranje u kojem očekuju da će najveći broj osiguranika, zameniti zdravstvene isprave prilikom overe za drugu polovinu godine.

Izdavanje zdravstvenih kartica, odnosno zamena zdravstvenih knjižica, obavlja se u nadležnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Procedura za izdavanje kartice slična je kao i za izdavanje zdravstvene knjižice. U Fondu kažu kako troškove izdavanja kartice treba da snosi svaki osiguranik. Zaposleni snose troškove izdavanja zdravstvenih kartica za sebe i članove svoje porodice, što je 400 dinara po kartici.

– Pravilnikom je predviđeno da troškove izdavanja kartica može da snosi i firma za svoje zaposlene. Međutim, kada poslodavac odluči da plati troškove izdavanja zdravstvenih kartica za svoje zaposlene i članove njihovih porodica, iznos koji uplati ima tretman zarade, te ga treba uvrstiti prilikom obračuna poreza i doprinosa u osnovicu – napominju u Fondu.

Izdavanje kartica inicira se podnošenjem zahteva za izdavanje kartica zdravstvenog osiguranja matičnoj filijali Fonda za zdravstveno osiguranje, a obrazac zahteva može da se preuzme sa sajta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Uz zahtev se podnosi spisak svih lica za koje se zahteva izrada zdravstvene kartice.

– Na bazi podnetih podataka u filijali Fonda, poslodavac dobija spisak s podacima za sva lica za koja je predao zahtev. Potrebno je da sva lica sa spiska provere tačnost svojih ličnih podataka i da se nakon toga potpišu na spisak na predviđenom mestu. Uz zahtev za izdavanje kartica podnosi se i dokaz o uplati takse – objašnjavaju proceduru u Fondu.

Ukoliko osiguranik poseduje zdravstvenu knjižicu, ona će mu važiti dok mu se ne uruči nova kartica zdravstvenog osiguranja.

Bez menjanja kartice zbog promene ličnih podataka

Promene ličnih podataka o osiguraniku, kao što su promena adrese prebivališta, promene podataka o poslodavcu, izmena osnova osiguranja i drugi podaci, obavljaće se učitavanjem novih podataka na čip kartice, bez promene same isprave, odnosno dosadašnjeg izdavanja nove zdravstvene knjižice. Sada, svaka izmena podataka na zdravstvenoj knjižici podrazumeva zamenu zdravstvene knjižice, što za RFZO predstavlja trošak.