Sve firme moraju imati ormarić za prvu pomoć – Srbija dobila novi pravilnik o bezbednosti na radu, rok za potpuno usklađivanje dve godine

Sve firme moraju imati ormarić za prvu pomoć – Srbija dobila novi pravilnik o bezbednosti na radu, rok za potpuno usklađivanje dve godine
| Izvor: eKapija

Poslodavci u Srbiji imaju rok od dve godine da osposobe zaposlene za pružanje prve pomoći, a odmah moraju da nabave ormarić za prvu pomoći. Ovo su samo neke od odredbi Pravilnika o načinu pružanja prve pomoći na radnom mestu, koji je nedavno stupio na snagu.

Novi pravilnik precizira da su firme dužne da obezbede pružanje prve pomoći, osposobe odgovarajući broj zaposlenih za pružanje prve pomoći i obezbede sredstva i opremu za pružanje prve pomoći uzimajući u obzir procenjene rizike, tehnološki proces, organizaciju, prirodu i obim procesa rada, broj zaposlenih koji učestvuju u procesu rada, broj radnih smena, broj lokacijski odvojenih jedinica, učestalost povreda na radu i udaljenost do najbliže medicinske ustanove.

Prva pomoć mora biti dostupna svakom zaposlenom tokom radnog vremena, u svim smenama i na svim lokacijama. Pozivanje medicinske pomoći ni na koji način ne sme da utiče na odlaganje pružanja prve pomoći.

Za pružanje prve pomoći moraju biti osposobljeni rukovodioci, kao i najmanje 2% od ukupnog broja zaposlenih u jednoj radnoj smeni ili lokacijski odvojenoj jedinici. Poslodavac je dužan da obezbedi da za svaku radnu smenu i lokacijski odvojenu jedinicu, kao i na radnom mestu sa povećanim rizikom, bude prisutan najmanje jedan zaposleni koji ima završeno osnovno osposobljavanje za pružanje prve pomoći.

Zaposleni u firmi moraju biti upoznati ko je određen i osposobljen za pružanje prve pomoći. Sredstva i oprema za pružanje prve pomoći su kompresa od gaze, sterilne gaze, kaliko zavoji, lepljivi flaster na koturu, lepljivi flaster sa jastučićem, trougao marama, igla sigurnica, makaze sa zaobljenim vrhom, rukavice za jednokratnu upotrebu, pamučna vatu, nejodno antiseptičko sredstvo za kožu i specifikacija sadržaja. Cela oprema u predviđenoj količini predviđeno je da se nalazi u zidnom ormariću ili prenosivoj torbi (za rad na otvorenom). Jedan ormarić ili prenosiva torba za pružanje prve pomoći dovoljni su do 20 zaposlenih.

Pored sredstava i opreme u zidnom ormariću ili prenosivoj torbi mora se nalaziti i Uputstvo i postupci za pružanje prve pomoći, a isti moraju biti istaknuti u prostorijama firme na vidnom i lako uočljivom mestu. Na spoljašnjoj strani ormarića mora da se nalazi znak crvenog krsta i označene adrese i brojevi telefona najbliže službe hitne pomoći i zdravstvene ustanove, zdravstvene ustanove koja pruža specifične usluge za pojedine povrede (npr. Centar za trovanja, Centar za opekotine itd.), najbliže policijske stanice i vatrogasne službe. Osim toga, na ormariću moraju biti zapisana imena zaposlenih određenih i osposobljenih za pružanje prve pomoći.

Na radnim mestima sa povećanim rizikom svi zaposleni moraju biti osposobljeni da sami sebi pomognu ukoliko im stanje to dozvoljava.

Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći

Zaposleni koji budu odabrani za pružanje prve pomoći moraće da prođu teorijski i praktičnu program u skladu sa procenjenim rizicima na radnom mestu.

Programa će obuhvatati osnovno osposobljavanje iz prve pomoći za sva radna mesta u radnoj okolini (6 školskih časova) i napredno osposobljavanje iz prve pomoći za radna mesta sa povećanim rizikom (12 školskih časova).

Osposobljavanje zaposlenih iz prve pomoći će se vršiti svakih pet godina. Zaposleni koji su završili obuku iz prve pomoći i lica koja su položila ispit iz prve pomoći u skladu sa drugim propisima oslobođeni su obaveze osnovnog osposobljavanja do isteka roka od pet godina.

Pravilnik je donet u sladu sa Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Obaveze osposobljavanja iz prve pomoći oslobođeni su zdravstveni radnici, a Pravilnik se ne primenjuje na brodove unutrašnje plovidbe i pomorske brodove.

Kompletan Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći pogledajte u sledećem fajlu.

kliknite za PDF fajl

Pročitajte takođe

ProCredit banka nastavlja podršku domaćoj poljoprivredi – Subvencionisani agro krediti i u 2018.

ProCredit banka nastavlja podršku domaćoj poljoprivredi – Subvencionisani agro krediti i u 2018. Izvor: eKapija …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *