Sve više loših direktora – Na „crnoj listi“ APR-a 271 preduzeće
| Izvor: Novosti

Na „crnoj listi“ loših firmi u Srbiji trenutno se nalazi 271 preduzeće. Toliko ih je upisano u centralnu evidenciju Agencije za privredne registre i njihovim direktorima privremeno su ograničena prava – od preregistracije firme, pa do raspolaganja novcem, već u zavisnosti od sankcije zbog koje su se i našli u ovom registru. Ipak, iako se očekivalo da će novi registar takozvanih privremenih ograničenja prava da se napuni firmama koje krše propise, većina registrovanih se na ovom spisku nije našla zbog sudskih rešenja i presuda, već zbog – sprovođenja poreskih kontrola.

Kada poreznici uđu u preduzeće, firmi su za vreme trajanja te kontrole zakonom zabranjene sve statusne promene: od brisanja iz registra, pa do menjanja podataka o osnivačima. Ovaj član Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji važio je i pre nego što je novi registar uspostavljen, pa je APR i ranije odbijao da registruje ovu vrstu promena kod firmi za koje je imao obaveštenje da je u poreskoj kontroli. Suština je što su sada ovi podaci javni. Međutim, to i dalje ne znači da će sva preduzeća, za vreme trajanja poreskih kontrola, biti upisana u ovaj registar.

– Agencija za privredne registre ne može obrisati privredni subjekat iz registra, niti registrovati statusne promene i vršiti promene podataka koji se odnose na osnivača, odnosno člana, naziv, sedište, ulog i oblik organizovanja u periodu od dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će se kod privrednog subjekta vršiti poreska kontrola do dobijanja obaveštenja da je poreska kontrola završena – ističu u APR.

Ovo, praktično, znači da samo od ažurnosti poreskih vlasti zavisi da li će se neka preduzeća naći u centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava. Tako su prvo „nastradali“ Kragujevčani: njihova 72 preduzeća našla su se u ovom registru po osnovu obaveštenja lokalne poreske uprave iz ovog grada. PU Kragujevac je, naime, obavestila APR da će kod određenih preduzeća obaviti poreska kontrola. To je bio osnov za upisivanje ovih firmi u registar, dok će „skidanje zabrane“ uslediti kada ista lokalna poreska uprava obavesti APR da je kontrola – završena. Sve upise i brisanja iz novog registra APR radi na osnovu rešenja, presuda i obaveštenja sudova i nadležnih upravnih organa. Tako su i pojedine kragujevačke firme, od pomenute 72, već brisane iz registra na osnovu obaveštenja kragujevačkih poreznika.

Bez stečaja

Registar privremenih ograničenja prava u startu je bio mnogo ambicioznije zamišljen, ali nacrt zakona koji je predviđao upis direktora koji su firme namerno gurnuli u stečaj nije preživeo javnu raspravu. Takođe, bila je predviđena „crna lista direktora“ koji su firme uveli u blokadu računa, iz koje ne mogu da izađu 120 dana u kontinuitetu. Ni ova stavka nije uvrštena u konačnu verziju zakona koji je usvojen… Osnov da bi se u ovaj registar upisali podaci neke firme su izrečene krivične, prekršajne ili upravne sankcije, od strane privrednih, prekršajnih i drugih sudova, zatim Poreske uprave, nadležnih inspekcija, ministarstava…