Sve više organskih proizvođača u Srbiji – Subvencije veće nego za konvencionalnu poljoprivredu
| Izvor: B92

U Srbiji je sve više zainteresovanih za organsku proizvodnju, a u Ministarstvu poljoprivrede kažu da su pritom ratarstvo i voćarstvo najprivlačniji. Dodaju i da se najveće količine organski uzgojenih proizvoda izvezu na strana tržišta.

I dok se podaci za prošlu godinu još obrađuju, na osnovu podataka iz 2015. evidentno je povećanje od 62% površina na kojima se gaji takva hrana.

Samostalni savetnik za organsku poljoprivredu u ministarstvu Jelena Milić podatak o izvozu organskih proizvoda potkrepljuje cifrom od 20 mil EUR u 2015. godini. Dodaje i da se najviše izvozi u Nemačku, Austriju, ali i na tržišta SAD, Japana…

Milić kaže i da je u skladu sa Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju ove godine opredeljeno 90 miliona dinara za organsku proizvodnju i ističe da su prošle godine podsticaji za organsku proizvodnju bili veći za 40% u odnosu na one za konvencionalnu poljoprivredu, kao i da je u ovoj godini taj procenat još veći.

Tako su, recimo, kaže Milić, podsticaji za organsku biljnu proizvodnju veći za 70% u odnosu na podsticaje u konvencionalnoj proizvodnji.

Istovremeno, organska stočarska proizvodnja ostala je na prošlogodišnjem nivou, s obzirom na to da organski proizvođači imaju i dodatne troškove prema firmama koje kontrolišu njihovu proizvodnju, a na kraju i sertifikuju njihove organske proizvode.

Milić navodi i da Ministarstvo poljoprivrede dodatno podržava organsku proizvodnju tako što refundira troškove kontrole i sertifikacije, s tim sto je ove godine to 50%, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi 65%.

Oni koji planiraju da se uključe u organsku proizvodnju najpre treba da se informišu koje su to ovlašćene kontrolne organizacije za ovu godinu, jer Ministarstvo poljoprivrede u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji svake godine ovlašćuje kontrolne organizacije za obavljanje procesa kontrole i sertifikacije.

Tako je za 2017. godinu ovlašćenje dobilo šest kontrolnih organizacija, a kako objašnjava Milić, kada se proizvođač odluči za jednu od njih, zaključuje s njom ugovor i od tog trenutka proizvođaču počinje da teče period konverzije, što je vreme potrebno da se sa konvencionalnog načina proizvodnje pređe na organsku.

Kako kaže, za jednogodišnje biljne vrste taj period može da traje dve godine, a za višegodišnje i tri.