Taksisti ne moraju da imaju sedišta za prevoz dece – Za privatne automobile kazne 120.000 dinara
| Izvor: Novosti

Ko u svom automobilu prevozi dete niže od 135 centimetara, a mlađe od 12 godina, bez dečjeg auto-sedišta, rizikovaće, ako se usvoji Predlog izmena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, da plati kaznu od 120.000 dinara. Međutim, od ove obaveze izuzeti su taksisti.

– Tačno je da ni po starom, a ni po novom zakonu o bezbednosti saobraćaja nije predviđena obaveza taksista da decu prevoze u auto-sedištima. I to je urađeno iz praktičnih razloga – kaže Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja Srbije.

Okanović objašnjava da je faktički nemoguće da se uvede ova zakonska obaveza, jer bi to značilo da taksista mora u prtljažniku da ima čak devet auto-sedišta da bi se ponašao u skladu sa predviđenim propisima.

– Morao bi da ima tri sedišta kategorije 0, tri sedišta kategorije 1, 2 i 3. Naravno, u slučaju da neko želi da preveze trojke. I zato je napravljen izuzetak i dozvoljeno je taksistima da mogu da prevoze decu bez auto-sedišta – kaže Okanović.

Čak i u zemljama koje najviše pažnje posvećuju prevozu i zaštiti dece, poput Velike Britanije i Švedske, kaže Okanović, iz istog razloga nije propisana obaveza da taksisti poseduju auto-sedišta.

S druge strane, slažu se u Komitetu za bezbednost saobraćaja Srbije, verovatno bi trebalo da „reaguje tržište“ pa da pojedina taksi udruženja ponude i opciju prevoza dece u bezbedonosnim sedištima. To je moguće uraditi ili po unapred ugovorenoj vožnji ili bi na pojedinim lokacijama u gradu (na primer u blizini porodilišta, dečjih zdravstvenih ustanova) bila parkirana taksi vozila sa ugrađenim odgovarajućim vrstama auto-sedišta.

foto: Oksana Kuzmina/shutterstock.com Dok se razmatrao predlog izmena i dopuna Zakona o saobraćaju na putevima Srbije bilo je i stavova da bi trebalo obavezati roditelje koji koriste taksi-usluge da imaju dečje sedište.

– Kada sam im dao u ruke dečje sedište, shvatili su da je to neizvodljivo zbog njegove težine i gabarita – kaže Okanović.

Problem prevoza dece je veoma veliki. U Srbiji je u prošloj godini poginulo 14 mališana, većina kao putnici u vozilu. Pri tome su kontrole upotrebe dečjih auto-sedišta i vezivanja pojaseva na zadnjem sedištu bile poražavajuće jer ni 10% proveravanih vozača nije poštovalo ove zakonske odredbe.

Cene od 1.400 do 40.000 dinara

Auto-sedište „buster“ namenjeno deci od četiri godine i više (15-36 kilograma) može da se kupi po ceni od 1.404 do 1.999 dinara. Za auto-sedište namenjeno deci od rođenja do četiri godine (do 18 kilograma), roditelji treba da izdvoje od 5.616 do 7.488 dinara. Sedište namenjeno deci od 9 meseci do 12 godina (9-36 kilograma) nešto je skuplje i staje od 7.394 do 9.290 dinara u prodavnicama. Za bezbednu vožnju mališana teških od 15 do 36 kilograma, ili uzrast od tri do 12 godina, roditelji moraju da plate od 17.755 do 18.689 dinara. Ovo nisu i najskuplja auto-sedišta, jer ima i onih čija cena dostiže prosečnu platu i koštaju 40.000 dinara.