Tri opcije za zaposlene u firmama u privatizaciji – Odluka o otpremninama stupila na snagu
| Izvor: Beta

Vlada Srbije usvojila je Program za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. na osnovu kojeg će im biti isplaćena otpremnina od 200 EUR po godini staža, objavljeno je u Službenom glasniku.

Prema odluci Vlade koja je objavljena u Službenom glasniku, radnici mogu da biraju između tri opcije, a ukupna visina otpremnine ne može biti veća od 8.000 EUR.

Radnici mogu da dobiju 200 evra po godini radnog staža, ili otpremninu obračunatu na način utvrđen Zakonom o radu s tim da visina sredstava po godini staža ne može biti veća od 500 EUR, a treća mogućnost je otpremnina od šest prosečnih zarada u Srbiji.
baner1
Program rešavanja pitanja viška zaposlenih odnosi se na preduzeća u privatizaciji za koje je Agencija za privatizaciju objavila javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti, uključujući i 188 preduzeća u kojima će privatizacija biti okončana kroz stečaj.

Novac za realizaciju programa obezbeđen je u budžetu Srbije.

Odluka Vlade o Programu za rešavanje viška zaposlenih u postpku privatizacije za 2015. godinu stupila je na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku, odnosno 28. januara.