Tri sata plaćeno, tri i po neplaćeno – Stanovnici Srbije stariji od 15 godina u proseku dnevno rade skoro sedam sati
Izvor: Beta

Stanovnici Srbije stariji od 15 godina u proseku dnevno provedu u nekoj vrsti rada skoro sedam sati, od čega skoro tri sata na plaćenom i tri i po sata na neplaćenom radu, malo manje od pola sata uče, a deset i po sati potroše na lične potrebe, rezultati su istraživanja o korišćenju vremena u Srbiji.

Rezultati ovih istraživanja, koja su sprovedena 2010. i 2015. godine, govore da građani imaju šest i po sati slobodnog vremena.

Bez obzira na to da li su zaposlene ili ne, žene dvostruko više rade u kući, a skoro upola manje vremena provode na plaćenim poslovima nego muškarci. Utvrđeno je da su muškarci na plaćenim poslovima angažovani tri sata i 46 minuta, a žene dva sata i četiri minuta.

Potpuno je druga slika kada je reč o neplaćenom poslu, jer žene dvostruko više rade u kući od muškaraca – četiri sata i 36 minuta, prema dva sata i pet minuta.

Ako se uporede podaci iz 2010. i 2015. godine, vidi se da se i kod žena i kod muškaraca vreme provedeno na plaćenom poslu održalo skoro na istom nivou.

Najveće promene su kod aktivnosti koje se odnose na lične potrebe i na slobodno vreme. I žene i muškarci su u 2015. godini trošili prosečno oko 30 minuta manje na lične potrebe kao što su spavanje, konzumiranje hrane i lična higijena, nego pre pet godina. Što se tiče ostalih aktivnosti, razlike između 2010. i 2015. u provedenom vremenu su zanemarljive.

Plaćeni posao podrazumeva vreme provedeno na glavnom i dodatnom poslu, pauzu za ručak i putovanje do i sa posla, kao i druge aktivnosti koje se odnose na posao. Neplaćeni posao podrazumeva kuvanje, čišćenje i spremanje kuće, pranje i peglanje veša, popravke u domaćinstvu, kupovinu, brigu o deci i odraslima, putovanje u vezi sa neplaćenim aktivnostima.

Učenje se odnosi na vreme provedeno u nastavi u školi ili fakultetu, radu na domaćim zadacima, učenju stranog jezika ili vožnje, putovanju i ostale aktivnosti u vezi sa učenjem.

Slobodno vreme je vreme provedeno u druženju sa porodicom ili prijateljima, u zabavi, kulturi ili sportu, gledanju TV programa, odmaranju ili lenčarenju, u čitanju knjiga ili novina, radu ili igri na kompjuteru, kao i putovanja u vezi sa ovim.