U 2016. osnovano 8.429 firmi i registrovano 33.615 preduzetnika
| Izvor: eKapija

U Srbiji je 2016. osnovano 8.429 privrednih društava, što je za 3% više nego u 2015. godini, saopštila je danas Agencija za privredne registre.

Takođe, u istom periodu je registrovano i 33.615 preduzetnika ili 0,5% više nego u 2015.

Objedinjena procedura registracije u APR-u i Poreskoj upravi (Registar poreskih obveznika) je kod 98,74% privrednih društava završena u okviru 24 sata od momenta podnošenja registracione prijave osnivanja sa odgovarajućom dokumentacijom u APR-u.

Procedura osnivanja je kod 1,26% privrednika trajala duže od 24 sata, najčešće zbog dodatne provere ili formalnih nedostataka.

Registracija je kod 30.693 preduzetnika ili 99,22% završena za vreme kraće od 24 sata, dok je kod 0,8% preduzetnika procedura registracije osnivanja i dodele PIB-a trajala duže od jednog dana.

U poslednjem izveštaju Svetske banke o uslovima poslovanja u 2017. godini, Srbija je po indikatoru „otpočinjanje poslovanja“ rangirana na 47. mesto Doing Business liste, navodi se u saopštenju.