U 2017. za pokretanje posla radnicima koji su proglašeni tehnološkim viškovima po 200.000 dinara
| Izvor: Beta

Radnici koji su proglašeni viškovima moći da 2017. za pokretanje biznisa da dobiju pomoć od 200.000 dinara, rekao je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Srbije (NSZ) Zoran Martinović.

– Na evidenciji nezaposlenih je 53.000 ljudi koji su ostali bez posla zato što su proglašeni viškovima u preduzećima i oni će naredne godine moći da dobiju po 200.000 dinara za pokretanje posla. Ako se udruže sa ljudima koji su na isti način ostali bez posla, moći će svako od njih da dobije tu sumu, a ako dokažu da su u posao uložili i deo otpremnine, sleduje im i dodatna novčana stimulacija – rekao je Martinović.

– Povećava se broj zahteva za pokretanje posla, prošle godine je oko 5.000 ljudi želelo da pokrene neki biznis, a ove 6.500. Uz pomoć sredstava NSZ u ovoj godini je otvoreno 3.600 malih firmi – rekao je Martinović.

Vršilac dužnosti direktora Razvojne agencije Srbije Željko Sertić istakao je da je država ove godine izdvojila 16 milijardi dinara za pomoć pokretanju biznisa, od čega je 4,4 milijarde nepovratno i da će se ti programi nastaviti jer daju rezultate pošto je „ove godine registrovano 17.000 novih firmi“.

– To je razlika između novootvorenih i ugašenih firmi što znači da je podrška dala rezultat – dodao je Sertić.

NSZ sledeće godine za programe samozapošljavanja očekuje iz budžeta 2,8 milijardi dinara, kao i ove godine, a od lokalnih zajednica 700 miliona, dok će posebna pažnja biti posvećena invalidima i njima je namenjeno 550 miliona dinara.