U invalidsku penziju s pet godina staža
Za dobijanje te penzije presudno zdravstveno stanje osiguranika i medicinska dokumentacija

Neki se naknadno sete da bi mogli da ostvare svoje pravo (Foto D. Jevremović)
Mladenovčanka, koja danas ima 69 godina i upisanih 8,5 godina radnog staža, odlučila je da više ne zavisi od pomoći sina iz inostranstva nego da vidi da li bi po osnovu provedenih godina na poslu mogla da ostvari pravo na invalidsku penziju?

Lošeg je, kaže, zdravstvenog stanja i veruje da bi joj u PIO fondu lekari verovatno potvrdili invalidsku penziju, ali kada se raspitivala, saznala je da bi teško mogla po ovom osnovu da ide u penziju.

Zato se javila našem listu da pita kakva su uopšte prava onih bivših zaposlenih, koji se nisu na vreme obratili Penzijskom fondu da ostvare pravo na penziju? Da li pravo na penziju zastareva i po kom osnovu bi ona sada mogla da naplati tih 8,5 godina radnog staža?
baner1
U PIO fondu, kažu da je redak slučaj da neko s napunjenih 60 ili 65 godina starosti bar jednom ne proveri ima li ikakvih uslova za penziju. Pogotovo otkako je novim Zakonom o PIO uvedeno plaćanje penala za prevremeno penzionisanje i nagrada ako se u penziju ode sa 65 godina starosti.

Kada je reč o onima koji se naknadno sete da bi možda mogli da ostvare prvo na penziju, kao što je ovde slučaj, u Penzijskom fondu objašnjavaju da je pri ostvarivanju prava na invalidsku penziju presudno zdravstveno stanje osiguranika i medicinska dokumentacija.

Što se staža tiče, minimalni uslov za invalidsku penziju je pet godina radnog staža, pod uslovom da su uredno plaćeni doprinosi za PIO. U konkretnom slučaju osiguranik ne ispunjava uslov za invalidsku penziju, jer ima godine života za starosnu penziju.

Međutim, za starosnu penziju joj fale dodatne godine staža, budući da je minimalni uslov za starosnu penziju potrebno provesti 15 godina radeći. Kako opet ne postoji „doplata staža”, preostaje joj, kažu u PIO fondu, da kroz član 15 Zakona o PIO počne sama da uplaćuje doprinosa do minimalnog uslova.

Na konstataciju da je pooštravanje uslova za penziju uvelo mnogo nejasnoća oko toga šta tačno znači „prelazni period za žene do 2024. godine”, jer mnoge od njih misle da im se u tom slučaju pomera i taj minimum od 15 godina za odlazak u penziju, nadležni objašnjavaju, da je 15 godina minimum minimuma i da to nema veza s prelaznim periodom.

Osnov za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju su godine radnog staža i minimalne godine života. U ovoj godini žena mora da ima najmanje 36,4 godine radnog staža i 54,4 godine života.

Prelazni period znači da će se uslovi za žene za prevremenu starosnu penziju postepeno pomerati sve do 2024. godine kada će i ženama, kao i muškarcima, biti potrebno najmanje 40 godina staža i 60 godina života da bi ostvarili pravo na prevremenu starosnu penziju, objašnjavaju u PIO fondu.

U ovoj godini ženama je potrebno 60,6 godina života i minimalno 15 godina staža osiguranja za punu starosnu penziju, a u 2016. biće potrebna 61 godina za punu starosnu penziju za žene.