U Novom Sadu raspisano 11 javnih poziva za zapošljavanje i dodelu subvencija za poslodavce
| Izvor: Dnevnik

Novosadska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) predstavila je programe i aktuelne mere aktivne politike zapošljavanja u 2016. godini. Reč je o 11 javnih poziva koja su raspisana za zapošljavanje, pri čemu je akcenat na upošljavanju osoba romske nacionalnosti. Osim tih 11, otvoreno je još nekoliko konkursa u okviru Pokrajinskog akcionog plana i na nivou grada Novog Sada.

Direktorka filijale NSZ-a Novi Sad Tatjana Vidović predočila je da je za 2016. godinu za realizaciju programa i mera aktivne politike zapošljavanja planirano da se iz budžeta Republike Srbije izdvoji 2,8 milijarde dinara, a iz budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom 550 miliona dinara. Ona je dodala da će dodatne svote biti obezbeđene iz budžeta APV i jedinica lokalne samouprave za učešće u realizaciji lokalnih i regionalnih akcionih planova zapošljavanja.

Kako je navedeno, objavljeni su konkursi za realizaciju programa stručne prakse u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, za realizaciju programa stručne prakse u cilju sticanja posebnih znanja i veština, te za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2016. godini.

Osim ovih raspisani su i javni pozivi za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca, za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima, te javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2016. godini.

Tu su i javni poziv nezaposlenim za dodelu subvencije za samozapošljavanje, poziv poslodavcima za subvenciju dela zarade korisnika novčane socijalne pomoći, konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe s invaliditetom, kao i javni konkurs za subvenciju zarade za osobe s invaliditetom bez radnog iskustva i konkurs za refundaciju troškova podrške osobama s invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima za programe su.

– U svakom od tih poziva prioritet imaju teže zapošljiva lica – naglasio je načelnik Odeljenja za posredovanje i planiranje karijere Dušan Marjanović iz novosadske filijale NSZ-a.

Javni pozivi su mahom otvoreni do novembra, odnosno decembra tekuće godine, ali ima i onih čiji je rok za konkurisanje kraći, poput onih za dodelu subvencije za samozapošljavanje i nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje, koji ističu 18. aprila. Poziv za organizovanje javnih radova traje do 18. marta.