U pripremi izmene Zakona o privrednim društvima – Cilj promena bolja zaštita manjinskih akcionara
Izvor: Tanjug

Vršilac dužnosti pomoćnika ministra privrede u sektoru za privredna društva i privredne registre Dušan Vučković podsetio je danas da ministarstvo radi na izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima kako bi se bolje zaštitili manjinski akcionari.

On je kazao da su izmene tog zakona potrebne kako bi se otklonili problemi koji se javljaju u praksi, ali i da se on usaglasi sa pravnim tekovinama Evropske unije.

– Za nas je primaran cilj da do kraja ove godine nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima uputimo na vladu, odnosno Skupštini Srbije na razmatranje i donošenje – rekao je Vučković.

Vučković je dodao i da ministarstvo sa APR-om intenzivno radi na tome da se izmeni i Zakon vezan za postupak registracije u APR sa stanovišta elektronske registracije.

– Bitno je da se elektronski povežu i registri u regionu pre svega sa Makedonijom, Slovenijom, BiH i Hrvatskom, kako bi se napravio jedan jedinstven elektronski portal za razmenu podataka o privrednim subjektima – rekao je Vučković.