U Srbiji 99,8% preduzeća koristi računar u poslovanju – Jedna petina firmi i dalje nema svoj sajt
| Izvor: Tanjug

Na teritoriji Srbije 99,8% preduzeća koristi računar u svom poslovanju a 98,6% firmi koristi elektronske servise javne uprave, što je rast od 4,1% u odnosu na 2015. godinu, prema istraživanju Republičkog zavoda za statistiku (RZS).

Rezultati istraživanja RZS o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u našoj zemlji za 2016, pokazuju da u 29,9% preduzeća jedna četvrtina zaposlenih koristi računar najmanje jedanput nedeljno, dok u 38,4% kompanija 75% do 100% osoblja upotrebljava kompjuter bar jedanput sedmično.

Internet priključak poseduje 99,8% preduzeća, a 14,5% je koristilo Linux Open source operativni sistem.

Prema podacima iz istraživanja, 80,8% preduzeća poseduje veb-sajt, pri čemu prednjače kompanije u Beogradu sa udelom od 84%, zatim u Vojvodini sa 80,8%, dok u centralnoj Srbiji veb-sajt ima 77,5% firmi.

Tokom 2015. godine, 41% preduzeća u Srbiji je naručivalo proizvode/usluge putem interneta, što je manje za 0,7% nego godinu ranije, dok je istovremeno samo 23,3% lani primalo porudžbine putem interneta (ne računajući imejl-porudžbine).

Usluge cloud servisa plaća svega 9,3% preduzeća u našoj zemlji.