U Srbiji počela primena Zakona o uslovima upućivanja zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo
| Izvor: Novosti

Zakon o uslovima za upućivanje naših ljudi na privremeni rad u inostranstvo počeo je da se primenjuje 13. januara, i po prvi put će jedan propis omogućiti da se zna gde i koliko ljudi radi van Srbije, ko ih je posao i kako im se može pomoći.

Zakonom su predviđene kazne za poslodavce koji ne prijave državi da šalju radnike u inostranstvo, u iznosu od 60.000 do 2.000.000 dinara.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da će ovaj zakon omogućiti da se poveća bezbednost srpskih radnika u inostranstvu. On je dodao da će u primeni Zakona biti angažovane brojne inspekcije, kao i diplomatsko konzularna predstavništva.

Detaljnije informacije o Zakonu o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo možete da pogledate ovde.