U Srbiji počinju da rade klubovi za traženje posla
| Izvor: Beta

U Srbiji počinje da radi 60 klubova za traženje posla, čije opremanje i rad finansira Evropska unija (EU), kroz projekat „EU pomoć teže zapošljivim grupama“, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje.

Projekat finansira EU sa 6,5 mil EUR, a sufinansira Nacionalna služba za zapošljavanje sa 3,6 mil EUR. Dodatnih 1,2 mil EUR Evropska unija ulaže u tehničku pomoć upravljanju projektom.

Projekat „Pomoć težim zapošljivim grupama“ treba da doprinese smanjenju nezaposlenosti, a obuhvata i otvaranje 20 centara za informisanje i profesionalno savetovanje i 80 samouslužnih radnih stanica.

U decembru 2015. potpisano je 113 sporazuma sa lokalnim samoupravama o otvaranju novih jedinica za podršku nezaposlenima.

Nacionalna služba za zapošljavanje je u okviru ovog projekta završila opremanje svih prostorija za otvaranje novih klubova za traženje posla, centara za informisanje i profesionalno savetovanje i samouslužnih radnih stanica.

Zaposleni u novim jedinicama odabrani su sa evidencije NSZ i posle adekvatne obuke prvi ugovori o radu potpisani su 20. juna.

U novootvorenim jedinicama, kako navode, biće zaposleno ukupno 50 ljudi sa evidencije nezaposlenih NSZ.