U Srbiji posluje oko 200 franšiza – Građanski zakonik regulisaće ubuduće ugovorne obaveze
| Izvor: RTS

Franšiza je način poslovanja u kome jedna kompanija ustupa drugoj za naknadu svoj brend, sistem i način poslovanja kao i podršku u slučaju problema. U Srbiji postoji između 150 i 200 franšiznih firmi koje se mogu kupiti, a trećina njih je domaća. Najviše ih ima u oblasti trgovine i usluga.

Ima li kod nas zakonskog okvira, uslova i potencijala za razvoj takvog poslovanja?

Franšize se razvijaju zbog toga što je lakše uspeti preuzimanjem već uhodanog posla, a Nemačka, Francuska, Velika Britanija i Švedska imaju 80-90% domaćih franšiza.

– Idealno je da vi imate mnogo više domaćih franšiza. To znači da imate neke domaće ideje koje širite kroz franšizing, a kada imate domaće ideje imate i domaću podršku – kaže Igor Bogojević sa portala Franšiza.

Zakon o franšiznom poslovanju ne postoji kod nas kao ni u većini evropskih zemalja, ali postoji Evropski franšizni kodeks koji reguliše odnose između davaoca i primaoca franšize. U predlogu Građanskog zakonika našao se i nacrt ugovora o franšizingu.

– Više neće moći bilo kakav papir da se zove ugovorom o franšizingu. Moraće da se poštuju tačne klauzule i sadržaj ugovora o franšizingu će biti determinisan, pored potpisnika – ističe savetnik u Privrednoj komori Srbije Marica Vidanović.

Prema poslednjim podacima Evropske franšizne federacije u Evropi ima više od 13.600 franšiznih firmi sa preko pola miliona prodajnih mesta. Uz podršku Privredne komore ove godine prvi put će na sajmu Franšizinga u Parizu učestvovati desetak srpskih franšiznih kompanija.