Udruženje poreskih savetnika Srbije traži promenu rokova za PDV

Udruženje poreskih savetnika Srbije održalo je svoj 4. Kongres u hotelu Premier Aqua u Vrdniku 24. i 25. maja 2018.

Kako je saošteno, na izbornoj Skupštini, za predsednika Udruženja, po isteku prvog mandata, ponovo je izabran Ivan Simič, a za članove Upravnog odbora izabrani su Đerđ Pap, Mirko Vićentić, Milena Vuković Buha, Radmila Nikolić, Aleksandar Vasić i Vladimir Stefanovski. Za predsednika Skupštine Udruženja izabran je Lazar Srdanov.

Zaključci sa Kongresa, koji će poreski savetnici uputiti Ministarstvu finansija tiču se predloga da se promene rokovi za predaju PDV prijava sa 15 na 30 dana, po isteku poreskog perioda, da se rokovi za povrat PDV skrate sa 45 na 30 dana, nakon predaje poreske prijave, što je sve već praksa u većini zemalja Evropske unije, kao i da se vrati u primenu, pre četiri godine, obrisan član 48. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji nacionalnoj privredi obezbeđuje značajne poreske podsticaje kod dodatnih ulaganja u imovinu pravnih lica.