Udruživanje vinara Srbije osnov za povećanje izvoza
| Izvor: Beta

Povezivanje srpskih vinara sa tržištima zemalja Evropske unije bila je tema tribine „Izvoz vina vojvođanskog vinogorja na tržište zemalja EU“ u Sremskim Karlovcima. Na tribini je rečeno da stvaranje udruženja vinara Srbije, koje bi predstavljalo i štitilo njihove interese, pored subvencija države predstavlja osnovni uslov povećanja izvoza vina.

Sekretarka Udruženja ugostiteljstva i turizma Privredne komore Vojvodine Dragica Samardžić rekla je da je zakonodavna regulativa Srbije usaglašena sa regulativama EU, jer je donet Zakon o vinu, kao i prateći akti i pravilnici o vinagradarstvu.

– Ovaj zakon je bio preduslov za uspostavljanje adekvatne regulative za izvoz vina u EU, a znatno doprinose i odredbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koje se odnose na slobodnu trgovinu sa EU i ukidanje carina – objasnila je ona.

Ataše Delegacije EU u Srbiji Karl-Heinz Vogel je rekao da je Evropska unija najveći proizvođač vina u svetu i da je za Srbiju veoma važno da usvoji njihove standarde proizvodnje vina.

– EU podržava Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u regulaciji vinskog sektora u Srbiji, jer se ovde proizvodi dobro vino koje ima velike mogućnosti za izvoz na evropsko tržište – istakao je Vogel.

Direktorka Sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo Hrvatske gospodarske komore Božica Marković istakla je da je prilikom predstavljanja na međunarodnom tržištu veoma značajno da zemlja bude prepoznata kao proizvođač kvalitetnog vina.

– Pored zakonske regulative značajno je i udruživanje proizvođača vina, kako bi njihovi interesi bili predstavljeni na najbolji način – izjavila je Marković Agenciji Beta.