Ukupno 115 miliona dinara za energetsku efikasnost u Vojvodini
| Izvor: Beta

Pokrajinski sekretarijat za energetiku predstavio je u četvrtak, 18. juna 2015. godine 115 miliona dinara vredan konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje projekata povećanja energetske efikasnosti u objektima javne namene.

Pravo da konkurišu imaju sve ustanove javne namene na teritoriji Vojvodine, čiji su osnivač republika, pokrajina ili jedinice lokalne samouprave, rečeno je na predstavljanju konkursa.
baner1
Konkursom su obuhvaćena dva segmenta: zamena spoljašnje stolarije, prozora i vrata, kao i segment koji se odnosi na poboljšanje efikasnosti fasada, podova i krovova, kako bi se sačuvala energija koja je korišćena za grejanje, kao i za hlađenje u toku leta.

Kako je rečno, uštede koje ustanove mogu da postignu su i do 30%, ukoliko se zamene vrata i prozori na objektima, a do 40-50% uštede može da se postigne uz izolaciju fasade, dok, ukoliko se zamene i prozori i vrata, a pri tome se izvrši i izolacija fasade, ušteda može biti i više od 60%, u zavisnosti od kvaliteta korišćenog materijala.

Predstavljen je i konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive unutrašnje rasvete u javnim ustanovama, za koji je izdvojeno je 45 miliona dinara.

Ovim konkursom javnim ustanovama je omogućeno da postojeća neefikasna rasvetna tela zamene štedljivim sijalicama, led sijalicama, sa boljim stepenom korisnog dejstva, kao i sa pratećom opremom koja služi za upravljanje tom rasvetom, rečeno je na predstavljanju konkursa.

Resorni sekretar Nenad Stanković najavio je da će uskoro biti prezentovan projekat „Katastar napuštenih kopova“, s obzirom na činjenicu da na teritoriji Vojvodine ima mnogo devastiranih površina, koje je potrebno rekultivisati.

Projekat „Katastar napuštenih kopova“ uradio je Rudarsko-geološki fakultet iz Beograda, a finansiran je od strane Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine.