Umrežavanje i saradnja – novi načini rada za novo doba
| Izvor: Promo

Tržište rada počinje da pokazuje nove karakteristike, stvorene prilivom generacija rođenih i odraslih u digitalnom svetu. Radno okruženje, kao i samo radno vreme, dopuštaju sve više fleksibilnosti kada je procedura u pitanju. Definicija uspeha i napretka u poslu sve ređe podrazumeva fiksno radno vreme ili dugoročno osigurano radno mesto u nekoj firmi ili organizaciji. Usavršavanje sada podrazumeva spremnost da se pojedinac češće suočava sa promenama projekata na kojima radi, kao i da konstantno proširuje mrežu komunikacije i saradnje.
Na ovaj način stvara se fluidna mreža pojedinaca koji svoja inicijalna interesovanja konstantno nadograđuju novim, kroz međusobnu razmenu ideja i informacija. Takve razmene ideja, proširivanje interesovanja i veština idealan su preduslov kako za pokretanje sopstvenih projekata, tako i za otvaranje prostora da se pronađe i osigura sledeće zaposlenje. U svemu ovome ključna je veština komunikacije i tehnologija koja će najbolje predstaviti ono što želimo da saopštimo drugima.

U savremenoj komunikaciji dominiraju vizuelni i interaktivni sadržaji, čija kreativnost konstantno mora da pomera granice kako bi privukla pažnju ljudi. U tom smislu neophodno je prepoznati koje su to forme digitalne komunikacije i IT rešenja, koje najviše odgovaraju onome što želimo da podelimo sa drugima, i sa kojima će produktivnost biti najveća. To potvrđuju i rezultati mnogih istraživanja po kojima generacije mladih ljudi koji konkurišu za poslove navode da žele da rade u okruženju koje će koristiti savremene tehnologije prilagođene potrebama zaposlenih i omogućiti ostvarivanje kreativnih potencijala, i gde će postojati visok nivo interaktivnosti i razmene ideja sa kolegama. Takvo radno okruženje je i najveći garant inovativnih rešenja, koja dolaze ne samo sa upotrebom već i sa kreiranjem novih tehnologija od strane onih generacija koje su u digitalnom svetu odrasle.

Uspeh koji nastaje razvijanjem komunikacionih veština i upotrebom adekvatnih informacionih tehnologija je upravo ono što najnoviji „Office 2016“ pruža.

„Office“ paket se koristi kako u malim preduzećima tako i u najvećim međunarodnim kompanijama, što zapravo znači da vam se na taj način pruža mogućnost da od prvog dana u novoj radnoj sredini postanete deo tima, jer ste sa sobom preneli svo do tada akumilirano znanje i veštine stečene korišćenjem ove poznate platforme. „Office 2016“ kombinuje poznate servise poput Word-a, PowerPoint-a i Excel-a, sa novim načinima saradnje, gde se uz pomoć OneDrive, Sway, Sunrise, Wunderlist, Outlook, Skype, Yammer, Delve and Power BI – lako iznose kreativne ideje i vizualizuju kompleksne informacije.

Ono najvrednije što „Office 2016“ nudi mladim generacijama zaposlenih jeste da rade i dele sa drugima ono što vole, kao i da kroz takvu razmenu ideja neprestano razvijaju svoja interesovanja i kreativnost i inovativnost.