Unija poslodavaca Srbije protiv zakona o dualnom obrazovanju – Vratiti zakonodavni proces na početak
| Izvor: Tanjug

Unija poslodavaca Srbije iznela je niz zamerki na tekst Nacrta zakona o dualnom obrazovanju i navela da smatra da je ceo postupak utvrđivanja teksta bio netransparentan za većinu zainteresovanih strana.

Unija poslodavaca Srbije saopštila je da nije dobila zvaničan poziv da učestvuje u radnoj grupi za izradu tog nacrta, pa čak ni da, kako kažu, budu učesnik na javnim raspravama.

– Stav Unije poslodavaca Srbije je da obrazovanje mora odgovarati potrebama tržišta i da je učenje kroz rad jedini put ka obezbeđivanju kvalitetne i dobro obučene radne snage što sad nije slučaj – piše između ostalog u saopštenju.

U UPS ističu da se iz Nacrta zakona ne vidi njegov jasan cilj, što je, kažu, njihova ključna primedba.

Unija poslodavaca je predložila da se ceo zakonodavni proces vrati na početak, te da, kako kažu, bude transparentan i da se u njega uključe sve zainteresovane strane i urade analize postojećeg stanja i realnih potreba.

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o dualnom obrazovanju je počela 26. maja u Novom Sadu, potom je održana 1. juna u Nišu i završila se 8. juna u Beogradu.