„Uniqa“ zabeležila milion evra dobiti u 2014. od životnog osiguranja
| Izvor: eKapija

Posle uspešnog poslovanja u 2014. godini u kojoj je zabeležen ukupan rast premije u iznosu od 16,14%, a dobit dostigla milion evra, „Uniqa osiguranje“ je u prvom kvartalu ove godine ostvarilo 19% veću premiju u odnosu na isti period prošle godine.

Rast na polju životnog osiguranja u prošloj godini u iznosu od 25,81 odsto, najviše govori o uspešnoj strategiji poslovanja, što je rezultiralo ostvarenjem dobiti, koja nakon oporezovanja i umanjenja za odložena poreska sredstva na poslednji dan 2014. godine iznosi 128,26 miliona dinara, odnosno 1,06 mil EUR, navedeno je u saopštenju „Uniqa osiguranja“.
baner1
U skladu sa pravilima poslovne politike, kompanije Unika životno osiguranje, ostvarena dobit je u određenim procentima pripisana ugovorima o osiguranju života i rentnim osiguranjima koja su bila aktivna na dan 31. decembar 2014. godine. O iznosima pripisane dobiti po polisi klijenti su obavešteni pismenim putem, slanjem pisama obaveštenja o visini pripisane dobiti, navedeno je u saopštenju.

Dobro poslovanje firme dovelo je i do povećanja premija, pa je ukupna premija u prvom kvartalu 2015. za 19% veća u odnosu na isti period prošle godine. Neživotna osiguranja su povećana 21%, a životna 13%. Najveći rast ostvaren je u privatnom zdravstvenom osiguranju od 81% i osiguranju domaćinstva 28%.