Uskoro javni poziv za inovacione projekte – Stupio na snagu pravilnik o načinu realizacije programa za 2016. godinu
Izvor: eKapija

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je 12. oktobra 2016. godine Pravilnik o načinu realizacije programa inovacione delatnosti za 2016. godinu kojim se propisuje Program finansiranja inovacionih projekata koji za rezultat imaju razvijen komercijalno verifikovan proizvod, uključujući softver, proces, tehnologiju ili uslugu.

Programom se ravnopravno podstiče kako javni, tako i privatni sektor, a program se realizuje u skladu sa propisima kojima se uređuju uslovi konkurisanja i kriterijumi za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom.

Ministarstvo nadležno za inovacionu delatnost u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika uputiće javni poziv za prijavu predloga inovacionih projekata kojima se program realizuje. Na osnovu obrazloženog predloga posebne komisije, imajući u vidu strateške ciljeve inovacione politike i likvidne mogućnosti budžeta, ministar nadležan za inovacionu delatnost utvrdiće visinu sredstava za finansiranje programa i odrediće projekte koji će imati prioritet u realizaciji programa.

To će biti projekti koji obezbeđuju visok stepen učešća vanbudžetskih ulaganja u ceni projekta, kroz novčanu participaciju, opremanje, ulaganje know-how, infrastrukturne i stručne usluge i drugo.

Pravilnik je stupio na snagu 22. oktobra 2016. godine.

kliknite za PDF fajl