Uz elektronski dokument manje rupa u stažu – Poslodavci do kraja aprila dužni da dostave M4 obrazac
| Izvor: RTS

Više od 430.000 poslodavaca u Srbiji dužno je da do kraja aprila penzijskom fondu preda obrazac M-4, sa podacima neophodnim za evidenciju o stažu zaposlenih. Od sredine prošlog meseca to mogu da učine i elektronski, što je doprinelo da deset puta više poslodavaca obrazac već dostavi. Kažu, štede i novac i vreme, a u kasu Fonda je u prva tri meseca uplaćeno četiri milijarde dinara doprinosa više nego prošle godine.
Računovodstvo jedne od ariljskih konfekcija, za 120 radnika mnogo papira. Najvažniji dokument za staž zaposlenih, ovoga puta predali su bez odlaska na šalter i dodatne dokumentacije.

– Znatno nam je smanjio vreme i postupak same predaje i dokumentaciju koju je ranije trebalo predati kao prilog uz M-4 obrazac – kaže Dušica Šendeković iz računovodstva „Stefan konfekcije“.

Na šalterima najveće beogradske filijale Fonda, predviđenim za predaju tog obrasca – nema nikoga. Da li je to zbog elektronske predaje ili našeg običaja, znaće se pred 30. april, kada ističe rok za predaju.

– Do današnjeg dana je Fondu PIO preko 19.000 poslodavaca predalo obrazac M-4 i to najveći broj poslodavaca, preko 80% njih, na novi način – kaže načelnik matične evidencije Fonda PIO Željko Simić.

Na novi ili stari način ako obrazac nije dostavljen nastaće rupe u stažu čak i ako je doprinos uplaćen. U prethodnom periodu to je bio veliki problem, posebno ako preduzeće više ne postoji.

– Prilikom podnošenja zahteva za penziju, Fond mora da se obraća tim poslodavcima i da traži da dostave sve te dokaze, što je produžavalo rokove za ostvarivanje prava na penziju – kaže Simić.

Nezavisno od dostavljanja podataka o stažu, iz penzijske kase podatak da je naplata doprinosa u prvom tromesečju za dve i po milijarde veća od plana. Zbog toga se za isplatu penzija manje trošilo iz budžeta.

– U ovom tromesečju povukli smo manje sredstava za 7,4 milijarde dinara, što je rezultat upravo povećanih doprinosa i prenetih raspoloživih sredstava iz prethodne godine – kaže Ivan Mimić, finansijski direktor Fonda PIO.

Prošla godina je rekorder po smanjenju dotacije iz budžeta za isplatu penzija. Potrošeno je čak 46 milijardi dinara manje iz državne kase, jer je taj deo penzija pokriven novcem od doprinosa.