Uzajamnost o vraćaju PDV-a sa zemljama regiona uslov za veću konkurentnost srpske privrede
| Izvor: eKapija

„Uspostava uzajamnosti o vraćanju PDV-a za pravna lica između svih država Regiona“ bila je jedna od tema na Samitu ministara finansija i direktora poreskih uprava regiona, koji je minulog vikenda (12. i 13. jun 2015. godine) održan u Bečićima.

Mirko Vincetić iz kompanije „Cash Back“, kao predlagač i panelista ove teme govorio je o razlozima zbog kojih nije moguć povrat PDV-a između svih država Regiona.

Kako je saopšteno iz ove kompanije, glavnu barijeru čini uspostava uzajamnosti o vraćanju PDV-a.

– Krovni pravni okvir povrata inostranog PDV-a je Direktiva 13 EU koja promoviše institut povrata PDV-a stranim pravnim licima i ona je je implementirana u Zakone o PDV-u svih država regiona. Makedonija, Crna Gora i BiH se preuzele liberalnu primenu ovog instituta koja je bezuslovna (po modelu Francuske i Austrije). Međutim Srbija, Hrvatska i Slovenija su preuzele rigidniju varijantu primene ovog instituta koja podrazumeva obaveznu bilateralnu uzajamnost (po ugledu na nemački model). Bosna i Hercegovina je po zakonskom rešenju preuzela liberalnu tj. bezuslovnu primenu povrata PDV-a. Međutim, svojim Pravilnikom o PDV-u, BiH je potpuno derogirala i suspendovala zakonsko rešenje – navedeno je u saopštenju.
baner1
Kako se dodaje, kao zvaničan zaključak ovog panela predloženo je da Srbija uspostavi uzajamnost sa Hrvatskom i sa Turskom i da sve države regiona uspostave međusobnu bilateralnu uzajamnost.

– Realizacija predloženih zaključaka imaće ogroman benefit za privredu regiona jer će značajno povećati konkurentnost kompanija regiona na tržištu EU. Ovaj benefit će na posredan način povećati naplatu kako direktnih tako i indirektnih poreza koji će se efektuirati povećanjem prihoda i dobiti pravnih lica regiona – navedeno je.