Veći porez na oružje od 2016. godine – Usvojene izmene i dopune Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
| Izvor: eKapija

Od 1. januara 2016. godine usvojilac deteta višestruko ometenog u razvoju, o kome neposredno brine, može ostvariti pravo na oslobođenje od poreza na upotrebu motornih vozila, pod istim uslovima kao i roditelj. Ovo je jedna od novina Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara koji je Skupština Srbije usvojila 29. decembra 2015. godine.

Predviđeno je i poresko oslobađanje za ambulantna vozila koja se smatraju putničkim, a to se ograničava na slučajeve kada je osnivač ili većinski vlasnik tih ustanova Republika Srbija, pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Zakonom se usaglašavaju odredbe sa Zakonom o oružju i municiji („Sl. glasnik RS“, br. 20/2015), budući da njegova primena počinje od 5. marta 2016. godine, pa se precizira da se gasni sprejevi i uređaji za izazivanje elektrošokova kao vrsta oružja za ličnu bezbednost izuzimaju iz predmeta oporezivanja. Kao predmet oporezivanja uvodi se oružje za ličnu bezbednost za koju je izdata i kolekcionarska dozvola, a ne samo oružani list i dozvola za nošenje.

Predviđeno je da će građani od 2016. godine plaćati veći porez na oružje. Tako će se za automatsku pušku plaćati 12.700 dinara, za poluautomatsku pušku porez će biti 5.090 dinara, za oružje za koji je izdat oružani list za držanje plaćaće se 3.440, dok će se za oružje za koje je izdat oružani list za držanje i dozvola za nošenje plaćati 17.160 dinara.