Vojvođanskim poljoprivrednicima 30 miliona dinara za unapređenje proizvodnje mleka i mesa
Izvor: eKapija

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Novi Sad objavio je konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i uvođenja EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa i mleka u AP Vojvodini u 2016. godini.

Za realizaciju konkursa predviđeno je ukupno 30 miliona dinara. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 3 miliona dinara, dok je minimalni iznos 100.000 dinara.

Rok za podnošenje prijava je 31. jul.