VUJOVIĆ: Nova zapošljavanja i ekonomski rast za viši standard građana u 2017. godini
| Izvor: Blic/Tanjug

Dušan Vujović Ukoliko se ostvari viši privredni rast i bolja dinamika prihoda, lako bismo mogli 2017. godinu da završimo sa fiskalnim suficitom, ocenio je ministar finansija Dušan Vujović u intervjuu za novogodišnji trobroj Blica.

Tri najveća uspeha u 2016. su fiskalni deficit – tri puta niži od planiranog, javni dug – koji je počeo da pada, zatim rast BDP od 2,7% koji je značajno viši od planiranog, kao i to što je skupštini predložen budžet za 2017. sa istorijski najnižim deficitom od 0,6% BDP, kaže Vujović.

Govoreći o željama za 2017. godinu, Vujović je naveo da su to nova zaposlenost i ekonomski rast za viši standard građana, da konačno završimo strukturne reforme i rešimo pitanje gubitaša, kao i da transformišemo Poresku upravu.

Na pitanje može li povećanje plata u javnom sektoru i penzija u 2017. ponovo ugroziti tek uspostavljenu stabilnost srpskih javnih finansija, Vujović kaže da ne može ako se to radi sa dužnom pažnjom, na osnovu ostvarenih rezultata i u realnim i održivim fiskalnim okvirima.

– Povećanja sa kojima smo ušli u pripremu budžeta za 2017. to najbolje pokazuju. Ako tokom naredne godine ostvarimo dinamičniji rast BDP-a, veću zaposlenost i sprovedemo neophodnu racionalizaciju u javnom sektoru, stvoriće se više nego dovoljno prostora za realni rast plata u javnom sektoru i penzija bez ugrožavanja fiskalne pozicije u narednim godinama, čak i uz moguće smanjenje poreza i doprinosa na plate – kaže Vujović.

– Suština je da ekonomski rast zasnovan, pre svega, na novim radnim mestima u privatnom sektoru obezbedi dovoljno snažnu osnovu za alimentiranje solidnih penzija i plata u javnom sektoru u okvirima predviđenim Zakonom o budžetskom sistemu – 11% BDP za penzije i 8% za plate – poručio je Vujović.