Za deceniju čak 200.000 grla goveda manje – Država subvencijama pokušava da oživi stočarstvo i smanji prodaju na crno
| Izvor: eKapija

U Srbiji je prošle godine bilo 893.000 goveda, što je za skoro 200.000 manje nego pre 10 godina. Trend urušavanja stočarstva u našoj zemlji uhvatio je maha, pa je samo svinja u 2016. bilo za 800.000 manje nego u 2007. Sada u Srbiji ima 3,02 miliona svinja. Najmanji pad zabeležen je kod ovaca. Svesna činjenice koliko je stočarstvo bitno za našu zemlju, država je akcenat na ovogodišnje podsticaje upravo stavila na ovu poljoprivrednu granu.

– Stočarstvo treba ubuduće da predstavlja osnovu daljeg razvoja poljoprivrede – smatra Nenad Terzić, rukovodilac grupe za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda Ministarstva poljoprivrede. – Uspeli smo da za sektor stočarstva izdvojimo više novca u odnosu na 2016. godinu. Tako je iznos za kvalitetne priplodne krmače uvećan sa 7.000na 10.000 dinara po grlu. Ove godine omogućeno je i da se subvencionišu kvalitetna priplodna muška grla, tovni bikovi, ovnovi, jarčevi i nerasti.

Kako objašnjava Terzić, uvedena su podsticajna sredstva za krave za uzgoj teladi za tov u iznosu od 5.000 dinara po grlu, a pravilnik kojim će ovo biti regulisano uskoro će biti objavljen. Uslov će biti da se krava oteli u tekućoj godini, da se registruje i prijavi telenje, a u veterinarskoj stanici podnosi se zahtev. Krava ne mora da bude kvalitetna, priplodna i umatičena.

Nastavljaju se i mere podrške za krave dojilje od 20.000 dinara po grlu, dok se za tov junadi dobija 10.000 dinara po junetu. Za jagnjad i jarad dobija se 2.000 dinara po grlu, a za svinje 1.000 dinara.

– Da bi stočar dobio novac za jagnjad, jarad i svinje mora da ih proda klanici ili da životinje budu namenjene izvozu – ističe Terzić. – To je jedini način da stoka ode u legalne tokove. Za ove podsticaje grla ne moraju da budu umatičena i ovde se ne gleda kvalitet grla. To su tovna grla, za proizvodnju mesa, i to nema veze sa selekcijom i kvalitetom mesa. Novac dobijaju na osnovu prijemnice koju dobijaju u klanici ili prilikom izvoza, a to ne može da im izda neki švercer na stočnim pijacama.

Da bi se dobile subvencije za umatičena grla, mora da postoji registrovano gazdinstvo, minimum tri krmače ili nerasta, kod koza minimum pet, a kod ovaca najmanje 10 grla. Premije za mleko su ostale iste, sedam dinara po litru, dok kvalitetne priplodne mlečne i tovne krave dobijaju 25.000 dinara po grlu, dok za ovu kategoriju ovaca i koza sleduje 7.000 dinara.

Više para za košnice

Iznois podsticaja za proizvodnju ribe je i dalje 10 dinara po kilogramu, a subvencije po košnici pčela povećane su sa 600 na 720 dinara po košnici. Za sve mere podrške, oni koji se bave organskom proizvodnjom imaju dodatni podsticaj u iznosu od 40 odsto na definisane iznose subvencija.