Za domaće inovatore 2,7 mil EUR – Fond za inovacionu delatnost pokreće novi ciklus podrske preduzetnistvu

Fond za inovacionu delatnost saopštio je da pokreće novi ciklus programa podrške domaćim inovativnim kompanijama, kojima će na raspolaganju biti 2,7 mil EUR.

Sredstva za Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija obezbedila je Republika Srbija iz Projekta za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja koji sprovodi u saradnji sa Svetskom bankom, a u cilju podsticanja inovativnog preduzetništva zasnovanog na znanju.

Fond, kako je navedeno u saopštenju, dodeljuje sredstva do 80.000 EUR, odnosno do 300.000 EUR za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju.

Ova dva programa, kao pilot aktivnosti, Fond je sprovodio od 2011. do 2016. godine, a finansirani su sa ukupno 6 mil EUR iz IPA fondova Evropske unije. Rezultirali su, između ostalog, zapošljavanjem 300 ljudi u Srbiji.