Za ekonomsko osnaživanje žena 3 miliona dinara – Rok za dostavu projektnih predloga 31. maj
| Izvor: eKapija

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja raspisalo je konkurs za podnošenje predloga projekata za poboljšanje ekonomskog položaja žena, a podnosioci mogu biti registrovana udruženja građana.

Sredstva za konkurs su, kako je navedeno, obezbeđena u budžetu Ministarstva za 2017. godinu u okviru programske aktivnosti „Stvaranje uslova za politiku jednakih mogućnosti“, u ukupnom iznosu od 3.000.000 dinara, od kojih se maksimalno 300.000 dinara dodeljuje po projektu.

Zainteresovana udruženja građana dužna su da predloge projekata dostave najkasnije do 31. maja 2017. godine u 15:30 časova.

Kako se dodaje, tokom realizacije odobrenih projekata Ministarstvo će vršiti kontrolu i procenjivanje sprovođenja prihvaćenih projekata, a najkasnije dva meseca od završetka projekta Ministarstvu se dostavlja i izveštaj o njegovoj realizaciji i utrošku sredstava.

Detaljnije pogledajte OVDE.