Za inovativna preduzeća 250 mil EUR – EIF i ProCredit potpisali sporazum o finansiranju firmi u sedam zemalja
| Izvor: eKapija

Sa potpisivanja ugovora Evropski investicioni fond (EIF) i ProCredit grupa su potpisali sporazum kojim će povećati kreditiranje inovativnih malih i srednjih preduzeća (MSP), kao i malih preduzeća sa srednjom tržišnom kapitalizacijom kroz „InnovFin“ – EU finansijski fond za inovatore, inicijativu koju podržava Evropska komisija.
Novi sporazum omogućava „ProCredit grupi“ da finansira inovativna preduzeća iz ukupnog budžeta od 250 mil EUR, preko ProCredit banaka u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Makedoniji, Moldaviji, Rumuniji i Srbiji. Prednost za ove banke leži u mogućnosti korišćenja garancije, koju im obezbeđuje EIF, a koju podržava Horizont 2020 – Okvirni program EU za istraživanje i inovacije. Ovo je prvi sveobuhvatni garantni potpis InnovFin SME-a, koji pokriva ove države i omogućava pomenutim ProCredit bankama da ponude inovativnim preduzećima dodatno kreditiranje po povoljnim uslovima.

Pjer Luiđi Žilber, izvršni direktor EIF-a, izjavio je da je zadovoljan zbog potpisivanja „InnovFin SME“ garantnog sporazuma sa „ProCredit grupom“, a sve za dobrobit inovativnih preduzeća. On je dodao da su i ranije sarađivali sa „ProCredit grupom“, te da su uvereni da će ona moći da podrži inovativna i preduzeća u razvoju, kojima je potrebno finansiranje.

Karlos Moedas, evropski komesar za istraživanje, nauku i inovacije rekao je da je kreditni ugovor potpisan danas, koji je podržala EU, namenjen MSP i malim preduzećima sa srednjom tržišnom kapitalizacijom u državama članicama EU i kao i u državama koje su uključene u program „Horizont 2020“ u jugoistočnoj Evropi. Njegov cilj je da pomogne jačanju investicija u inovativne kompanije radi promovisanja zapošljavanja i razvoja.

Borislav Kostadinov, član Upravnog odbora „ProCredit Holdinga“, dodao je:

– Ponosni smo što je ProCredit prva bankarska grupa, koja je potpisala sveobuhvatni „InnovFin SME“ garantni sporazum za svoja poslovanja u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Makedoniji, Moldaviji, Rumuniji i Srbiji. To će podstaći inovativne ideje i investicije naših klijenata i tako im omogućiti da povećaju svoju konkurentnost. Kao vodeća „matična banka“ za mala i srednja preduzeća u ovom regionu znamo da su moderna tehnologija, inovativno razmišljanje i usmerenost ka zaštiti životne sredine glavni faktori za budući razvoj. Ovo se odnosi kako na naše klijente, tako i na naše bankarsko poslovanje.

Kako je navedeno u saopštenju, cilj „InnovFin SME“ garantnog sporazuma je da podstakne banke ili druge finansijske institucije da kreditiraju MSP i mala preduzeća sa srednjom tržišnom kapitalizacijom (preduzeća sa manje od 500 zaposlenih), kojima su potrebne investicije i/ili poslovni kapital za istraživanje, razvoj i inovacione aktivnosti, a sve uz finansijsku podršku EU. EIF odabira finansijske institucije na osnovu poziva za iskazivanje zainteresovanosti za finansijske posrednike širom Evrope.