Za nabavku poljomehanizacije 250 miliona dinara – Razvojni fond Vojvodine raspisao konkurs za dugoročne kredite

Razvojni fond Vojvodine (RFV) raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije. Proizvođači su tako dobili mogućnost da po veoma povoljnim uslovima nabave potrebnu opremu, a moguće je i da će resorni sekretarijat uskoro raspisati konkurs, te će poljoprivrednici koji nabave mehanizaciju dobiti mogućnost da refundiraju deo uloženog novca.

Osnovni ciljevi dodele kredita su podrška razvoju i unapređenju poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanje obima, efikasnosti i intenziviranja poljoprivredne proizvodnje, povećanje produktivnosti, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine. Za realizaciju pomenute kreditne linije planirano je 250 miliona dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, s aktivnim statusom i izmirenom naknadom za odvodnjavanje.

Iznos kredita je od 100.000 do 5.000.000 dinara, a kamatna stopa je 1,5%. Sopstveno učešće je najmanje 20% predračunske vrednosti pogonskih mašina, odnosno bez učešća za nabavku priključnih mašina.

Rok vraćanja kredita je do pet godina, uz grejs period od šest meseci.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja svote planirane za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o njegovom zatvaranju.