Ministar privrede Željko Sertić izjavio je da je predviđenih oko 1,5 milijardi dinara za podsticanje preduzetništva samo deo programa za ovu godinu, koja je i proglašena „godinom preduzetništva”.

„Preduzetništvo je budućnost sveta. Čitav svet ide u tom pravcu, a to bi trebalo da bude izvor rasta i kod nas. Državna preduzeća su tu da budu na usluzi građanima, a osnova ekonomije su preduzetnici”, istakao je Sertić.

Kako bi podržali preduzetnike, objašnjava on, Ministarstvo privrede je, kao deo programa, obezbedilo nekoliko puta veće budžete.

Sertić je podsetio da je krajem 2015. godine definisan program u kojem država daje 25 odsto bespovratnih sredstava za nabavku nove opreme za firme koje već rade, u okviru kojeg je bilo na raspolaganju 200 miliona dinara.

„To je sve potrošeno za pet dana, pa smo dodatno obezbedili još 300 miliona dinara za iste svrhe, a za ovu godinu biće više od milijardu dinara za različite programe podrške”, naveo je ministar u izjavi Tanjugu.

Ministar privrede, Željko Sertić

Ministar privrede, Željko Sertić

Prema njegovim rečima, podrška je delom u novcu, ali je važno da „godina preduzetništva” bude široka platforma u koju će se uključiti ne samo Ministarstvo privrede, već i ostala ministarstva, sve državne institucije i organi, ali i komore i nevladin sektor – svi koji razumeju koliko je to važno za razvoj zemlje.

„Sve će ići u tom pravcu. Naš cilj je da kroz zakone i promenom svesti podstaknemo preduzetnike, ali i da na konkretnim primerima pokažemo da ljudi, koji su se osamostalili, mogu da budu uspešni. Cilj je da se otvaraju nove i proširuju postojeće firme, da budu zadovoljni i da svojim radom pokažu da u Srbiji vredi raditi”, rekao je Sertić.

On je dodao da od toga i država ima korist, jer će razvojem preduzetništva biti smanjena stopa nezaposlenosti i država će dobiti poreze i doprinose.

Od tog novca, dodao je, deo će se usmeravati na dalji razvoj malih i srednjih preduzeća, dok će drugi deo ići na sve ono što država mora da ima u svojim obavezama i odgovornosti prema građanima.

Ilustrujući koliko je preduzetništvo važno, Sertić je naveo primer Nemačke koja je, prema njegovim rečima, toliko snažna i razvijena, jer najveći deo BDP-a dolazi upravo iz MSP sektora.

„Male i srednje firme se brzo se ‘prepakuju’ na nove sisteme, prate nove trendove, brzo regulišu poremećaje na tržištu, mnogo brže nego konglomerati kojima treba vremena”, ukazao je ministar.

Sertić je naveo da preduzetništvo nije samo preduzetnička radnja, već su to i velike kompanije, srednja i velika preduzeća.

„Preduzetništvo podrazumeva da imate želju da radite nešto, da imate koncepciju i kapital koji planirate da uložite i da napravite posao. Taj duh je stvar procesa i moramo da ohrabrimo mlade i one koji već rade, da proširimo tu ideju na sve delove društva kako bismo, i kroz široku raspravu oko problematičnih tačaka, došli do najboljih rešenja”, rekao je Sertić.

U to bi, kako je naveo, trebalo da budu uključeni i fakulteti i instituti, jer je preduzetništvo sve – od finansijske podrške, zakonodavnih uslova u društvu, poslovnog ambijenta, mogućnosti da država podržava izvoz, do toga da se podstiču domaći preduzetnici da dalje investiraju…

„Preduzetništvo je i da država ima svoja javna preduzeća i državne službenike koji će da rade u tom pravcu, a ne da vam predmete i papire drže po mesec ili dva meseca ili dok ih neko ne natera”, ističe ministar.

Sertić je zaključio da je tu važno i pitanje obrazovanja kadrova i svih elemenata koju su deo Strategije MSP sektora koja ima šest stubova na kojima počiva razvoj, a doneta je u januaru prošle godine.