Za podsticanje rađanja opštinama 130 miliona dinara – Javni poziv za jačanje populacione politike otvoren do 25. maja
| Izvor: RTV

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović kaže da će opštine u četiri regiona u Srbiji dobiti 130 miliona dinara bespovratnih sredstava za projekte populacione politike.

Javni poziv za pilot projekte jačanja populacione politike raspisan je 12. maja i traje do 25. maja ove godine, a pravo da učestvuju imaju sve opštine koje ispune dva uslova – da već u svom budžetu imaju predviđena sredstva za mere podrške porodici ili podsticanje rađanja i da imaju telo zaduženo za pitanja demografije.

– Planirano je da projekti budu pokrenuti u najmanje jednoj opštini u regionu Vojvodine, Beograda, Centralna i Zapadna Srbija, Jugoistočna Srbija. Ako budu slični uslovi, novac za projekat može deliti i više opština – rekla je Đukić Dejanović za Tanjug.

Ona kaže da će opština koja dobije nepovratna sredstva ta sredstva koristiti u cilju primene pronatalitetnih mera, jačanje porodice, materinstva, usklađivanje rada i roditeljstva, ravnopravnosti roditeljskih funkcija, kako bi bilo što više dece.

Za ovu namenu u budžetu je obezbeđeno 130 miliona dinara za sufinansiranje od 85% ukupnih troškova za predložene mere populacione politike, dok će preostalih 15% finansirati lokalne samouprave.

Maksimalni iznos koji može biti dodeljen lokalnoj samoupravi koja podnese prijavu je do 32,5 miliona dinara po projektu. Sredstva se moraju utrošiti u toku budžetske godine.

Bespovratna sredstva namenjena su sufinansiranju onih mera koje se odnose na podsticanje rađanja, ublažavanje ekonomske cene podizanja deteta, usklađivanje rada i roditeljstva, promocija zdravlja i reproduktivnog zdravlja.

– Opština koja dobije sredstva za projekata i ukoliko investicija da rezultat, biće nam model za pravljenje zakonskih akata koji će obavezati državu da pomaže i druge opštine po sličnom modelu – pojasnila je Dejanović.

Međunarodni dan porodice, 15. maj, obeležava se širom sveta od 1993. godine, kada ga je Generalna Skupština Ujedinjenih nacija ustanovila, sa ciljem afirmacije porodice i porodičnih vrednosti i podizanja svesti o problemima i pitanjima porodice.