Za projekte u oblasti zakupa nepokretnosti 1,5 miliona dinara – Prijave klastera do 17. novembra

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je Konkurs za podršku klasterima u oblasti poslovnih usluga posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti.

Cilj konkursa je da podrži programe koje će realizovati udruženja koja su osnovana radi jačanja konkurentnosti poslovnih usluga, što doprinosi ostvarenju srednjoročnog cilja ovog ministarstva: razvijen sektor trgovine i usluga usklađen sa zakonodavstvom i pozitivnom praksom EU, uz stabilnost tržišta i optimalni nivo liberalizacije cena, navedeno je u konkursnoj dokumentaciji.

Obavezno je da programi udruženja sadrže aktivnosti edukacije posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti koja je u funkciji zakonitog poslovanja, povećanja efikasnosti poslovanja i unapređenja kvaliteta usluge i informisanje javnosti o poslovanju sa posrednicima, u skladu sa odredbama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, a trajanje programa je 12 meseci, navedeno je.

Iznos dotacije je 1.500.000 dinara, a tim novcem će se finansirati do tri programa.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja koja su osnovana radi jačanja konkurentnosti i unapređenja poslovnih usluga posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, koja imaju najmanje petnaest članova, čiji su članovi sa cele teritorije Republike Srbije (iz Beograda i najmanje još četiri grada), koja imaju najmanje jedno zaposleno lice i koja imaju iskustvo u edukaciji posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i informisanju javnosti o Zakonu o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

Rok za podnošenje prijava je 17. novembar 2017. godine do 15 časova.