Za subvencionisanje starih zanata 10 miliona dinara u 2017.
| Izvor: Beta

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije najavilo je da će naredne godine za subvencionisanje preduzeća koja se bave starim zanatima odobriti 10 miliona dinara.

Kada je reč o ovoj godini, Ministarstvo je dodelilo 12 subvencija preuzećima koje se bave razvojem tradicionalnih zanata, u iznosu od 1,3 miliona dinara. Navodi se da je dodeljeno je pet subvencija po 60.000 dinara, četiri po 100.000 dinara i tri subvencije po 200.000 dinara.

Korisnici su u obavezi da ministarstvu dostave izveštaj da su ta finasijska sredstva utrošena namenski, a konkurs je trajao od 7. do 24. oktobra 2016.

Dodaje se da su subvencije dodeljene zanatlijama koji se bave tkanjem, ćilimarstvom, vezom, opančarstvom, filigranstvom, ikonopisom i terzijskim zanatom.