Za uspešnije poslovanje privredi potrebni niži porezi i manje birokratije – NALED pripremio 100 preporuka za unapređenje administrativnih procedura
| Izvor: Tanjug

Da bi poslovanje u Srbiji bilo uspešnije privrednici traže smanjenje poreza i doprinosa na najniže zarade i veću progresivnost u oporezivanju rada. Takođe traže i uvođenje elektronskog čuvanja poslovne dokumentacije, prijavljivanje sezonskih radnika elektronskim putem i donošenje Zakona o naknadama za upotrebu javnih dobara.

To su neke od ključnih preporuka za uspešnije poslovanje ovogodišnje Sive knjige NALED-a koja ima 100 preporuka za unapređenje administrativnih procedura.

Jedna od deset ključnih, prema rečima Ivana Radaka iz NALED-a, je smanjenje poreza i doprinosa na najniže zarade i uvođenje veće progresivnosti u oporezivanje rada, što bi, kaže, značajno olakšalo poslovanje privredi. Tu je, dodaje, i niz mera iz domena razvoja e-uprave, najpre da se formiraju registar građana i adresni registar kao važne banke podataka, kako bi institucije mogle da obavljaju usluge elektronski.

Takođe, jedan od predloga je i uvođenje elektronskog arhiviranja, odnosno omogućavanje privredi da svoju poslovnu dokumentaciju čuva u elektronskom obliku.

– Sada imaju obavezu da je čuvaju na papiru i mnoge kompanije moraju da zakupljuju velike prostore da bi tu dokumentaciju čuvale, što im stvara velike troškove – objasnio je Radak.

Jedan od važnijih predloga je da se omogući prijavljivanje sezonskih radnika u poljoprivredi, kako bi se smanjila siva ekonomija u toj oblasti.

– To je sada komplikovana procedura i uzrokuje pojavu sive ekonomije u toj oblasti, jer se poslodavci ipak odlučuju da sezonske radnike angažuju na crno, kako ne bi prolazili kroz tu komplikovanu proceduru prijave i odjave za kratak period rada – naveo je Radak.

Predlog je i da se potvrde o izvršenoj poreskoj obavezi dobijaju elektronskim putem istog dana kada se zahtevaju. To je dokument koji je važan za privredu i poslovanje, za dokazivanje da privrednici uredno izmiruju svoje obaveze, pogotovo kada učestvuju u tenderskim postupcima.

foto: Pressmaster/shutterstock.com – Predlog koji već godinama nudimo je da se uđe u reformu neporeskih, parafiskalnih nameta i donese Zakon o naknadama za upotrebu javnih dobara, koji bi propisao uvođenje javnog elektronskog registra svih neporeskih nameta kako bi privreda unapred mogla da zna i na jednom mestu ima podatak šta je sve obavezna da plaća i kako bi dobila tu neophodnu predvidivost u poslovanju – kazao je Radak.

Jedna od preporuka je i da se pojednostavi ostvarivanje prava na porodiljsku naknadu.

– Već dugo ukazujemo da porodilje moraju da prikupljaju veliki broj dokumenata, čak 86 papira. Od toga 80 je nepotrebno, jer je reč o fotokopijama i dupliranju podataka koji se dostavljaju – objasnio je Radak.

Radak dodaje i da su 22 preporuke u ovoj Sivoj knjizi nove, što ukazuje da se stalno pojavljuju novi problemi, dok su 63 preporuke ostale nerešene iz prethodnog izdanja.

– Vlada je do sada, u osam izdanja, rešila oko 80, odnosno desetak godišnje. Prošle godine rešila je šest, tako da nismo zadovoljni tempom rešavanja. To bi sve moglo brže – rekao je Radak i dodao da to najčešće nisu preporuke koje zahtevaju veća novčana izdvajanja, ali mogu da donesu velike uštede privredi.