Zapošljavanja u Upravi za agrarna plaćanja do sredine juna
| Izvor: Tanjug

Najavljeno zapošljavanje stručnjaka u Upravi za agrarna plaćanja trebalo bi da počne do sredine juna. U Ministarstvu poljoprivrede i životne sredine Tanjugu je saopšteno da je u izbor ušlo 423 kandidata koji su podneli ukupno 795 prijava.

Javni konkurs za popunjavanje 43 izvršilačka radna mesta u Upravi za agrarna plaćanja oglašen je 24. februara 2016. godine, a 890 zainteresovanih lica podnelo je ukupno 1.880 prijava.

U Ministarstvu navode da je 1.085 prijava zaključkom odbačeno kao nerazumljivo, neblagovremeno i kao prijave uz koje nisu podneti svi potrebni dokazi.

Proveru stručnih znanja i veština u izbornom postupku do sada je obavio 251 od 276 kandidata, a preostali kandidati proći će testiranje do kraja maja, navode u ministarstvu. Takođe, rešenja o prijemu u radni odnos trebalo bi da se izrade do sredine juna.

Vlada Srbije odobrila je krajem prošle godine zapošljavanje 103 izvršioca u Upravi za agrarna plaćanja. Kako je tada rečeno, time će se obezbediti sprovođenje IPARD II programa koji bi trebalo da doprinese povećanju produktivnosti i konkurentnosti poljoprivrede Srbije, usklađivanju sa standardima EU, prilagođavanju zahtevima domaćeg i inostranog tržišta, kao i poboljšanju kvaliteta života u ruralnim područjima.