Zaštita mladih, trudnica i porodilja na radnom mestu – Usvojeni novi pravilnici za poslodavce
| Izvor: eKapija

Vlada Srbije u decembru 2016. usvojila je dva važna pravilnika za poslodavce, kojima se regulišu mere za bezbedan i zdrav rad mladih, trudnica, porodilja i doljilja. Ovi pravilnici doneti su na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.

Na donošenju ovih pravilnika su radili Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja.

Poslodavaci su dužni da ispune sve propisane zahteve, kako bi otklanili i smanjili na najmanju moguću meru rizik po bezbednost i zdravlje mladih i žena za vreme i nakon trudnoće (u periodu od 12 meseci od porođaja).

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad mladih

Svi koji su u radnom odnosu ili po bilo kom osnovu rade kod u nekoj firmi, a imaju između 15 i 18 godina, obuhvaćeni su Pravilnikom o zaštiti na radu mladih.

Poslodavac je dužan da za njihova radna mesta izvrši procenu rizika od nastanka povreda i oštećenja zdravlja pre početka obavljanja poslova, kao i da izvrši delimičnu izmenu i dopunu akta o proceni rizika ukoliko je došlo do promene u obavljanju poslova, odnosno pojave novih opasnosti i štetnosti, vodeći računa o prilagođavanju i organizaciji rada – navodi se u Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad mladih.

Ako se u postupku procene rizika utvrdi da postoji rizik za bezbednost, fizičko ili psihičko zdravlje ili razvoj mladih, firma je dužna da obezbedi finansijska sredstva za praćenje njihovog zdravstvenog stanja. O rezultatima procene rizika i o merama kojima se rizici otklanjaju, poslodavac je dužan da u pisanoj formi obavesti zaposlene mlade i njihove zakonske zastupnike, roditelje ili staratelje.

Zabranjeno je da se mladi angažuju na radnim mestu koja su objektivno iznad njihovih fizičkih ili psiholoških sposobnosti, uključuju štetno izlaganje opasnim materijama i zračenju ili gde postoji rizik za zdravlje zbog ekstremnih temperatura, buke ili vibracija.

Mladi se ne mogu angažovati i na mestima gde postoji rizik od povreda za koje se može pretpostaviti da ih oni ne mogu prepoznati ili izbeći zbog svoje nedovoljne pažnje koju posvećuju bezbednosti ili nedostatka iskustva.

Oni moraju da budu zaštićeni od svih specifičnih rizika za njihovu bezbednost, zdravlje i razvoj koji su posledica njihovog nedostataka iskustva, nepostojanja svesti o postojećim ili mogućim rizicima ili činjenici da mladi još nisu potpuno zreli, piše u Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad mladih.

Pravilnik o merama za bezbedan i zdrav rad trudnica, porodilja i doljilja

Poslodavaci su dužni da procene rizik i za radna mestia na kojim su zaposlene trudnice, porodilje i doljilje, ako postoji mogućnost za izloženost štetnim procesima.

Firme moraju da predvide sve posledice na trudnoću ili dojenje koje mogu imati zaposlene, a zatim moraju da utvrde način i mere za otklanjanje ili smanjenje rizika – navodi se u Pravilniku o merama za bezbedan i zdrav rad zaposlene žene za vreme trudnoće, porodilje i zaposlene koja doji.

Žene i njihovi predstavnici za bezbednost i zdravlje na radu moraju biti obavešteni o procenama rizika i merama koje se preduzimaju u cilju otklanjanja rizika. One ne smeju raditi tokom i nakon trudnoće na proizvodnji auramina i izopropil-alkohola u prisustvu jakih kiselina. Trudnice, porodilje i doljilje ne smeju biti izložene ni čađi, katranu, smoli kamenog uglja, prašini, dimu, aerosolima, olovu i derivatima olova na radnom mestu.

Kompletan Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad mladih pogledajte u sledećem fajlu.

kliknite za PDF fajl

Kompletan Pravilnik o preventivnim merama za zaposlene žene za vreme trudnoće, porodilje i zaposlene koja doji dete pogledajte u sledećem fajlu.

kliknite za PDF fajl