Živinarstvo kao važna grana stočarske proizvodnje – Ministarstvo nastavlja sa kreditnom podrškom
| Izvor: RTV

foto: Bukhanovskyy/shutterstock.com Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković obišla je u četvrtak, 14. aprila 2016. godine, živinarske farme u Bečeju i Kruščiću kod Kule, i u razgovoru sa proizvođačima istakla da je živinarstvo jedna od važnijih grana u stočarskoj proizvodnji.

Ona je prilikom obilaska farme „Agroprodukt“, jednog od najvećih inkubatora u Srbiji, koja proizvodi jednodnevne piliće za dalji tov i jednodnevne piliće za odgoj kokica za proizvodnju konzumnih jaja, pohvalila dobar primer porodičnog biznisa i doslednost u radu dugom 40 godina, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Snežana Bogosavljević Bošković je istakla značaj razvoja živinarstva kao jedne od grana stočarske proizvodnje i podsetila da ministarstvo daje subvencije za kvalitetnu priplodnu živinu, kao i bespovratna sredstva za opremu u živinarskoj proizvodnji.

Ona je u Kruščiću na farmi opremljenoj najsavremenijom opremom koju zahtevaju standardi EU „Animal Commerc“, koja proizvodi konzumna jaja i najveći deo sirovina za proizvodnju dobijaju sa svojih poseda, podsetila i na skoro potpisane ugovore o kreditima koji su izuzetno važni za naše poljoprivredne proizvođače, a na osnovu kojih će moći da koriste povoljna kreditna sredstva od banaka.

Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku u 2016. godini od ove godine je omogućeno i pravo na kreditnu podršku za nabavku hrane za životinje koja ispunjava uslove kvaliteta propisane pravilnikom, navodi se u saopštenju.

Ministarka je ponovila da se radi o najpovoljnijim kreditima, čiji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, i da se odobravaju i isplaćuju u dinarima – bez valutne klauzule, gde fiksna kamatna stopa iznosi 3% na godišnjem nivou za kredite u stočarstvu i kredite plasirane u razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, cvećarstva, kao i kupovinu poljoprivredne mehanizacije i opreme.