Obuka za Izradu Projekata i Biznis Planova

KOLIKO MODULA IMA OBUKA?

1.Biznis plan-najniži nivo-prva obuka

2.Biznis plan projekat

šta sve obuka sadrži?

     I modul

1. Šta je biznis plan

2. Kada je potreban biznis plan

3. Zašto je potreban biznis plan

4. Sadržaj biznis plana

5. Osnovni podaci biznis plana

6. Finansijski podaci biznis plana

7. Finansijski izveštaji za postojeća preduzeća/početnike

8. Rizici/najčešće greške

9. Atraktivnost ideje

10. Prednosti biznis plana

11. Primeri biznis planova

12. Izrada biznis plana i provera

 II modul

1. Šta je projekat

2. Razlika između biznis plana i projekta

3. Kome je namenjen projekat

4. Kako do ideje

5. Osnovni parametri koje projekat treba da sadrži

6. Teoretski deo projekta

7. Finansijski pokazatelji

8. Održivost projekta

9. Realizacija – Kako se obuka odvija?

10. Kome predložiti projektnu ideju

Kako se obuka odvija?

Dva puta nedeljno po 90 min

Cena I modula : 8000 RSD

Cena II modula : 12,500 RSD

Prijavite se

Evropski Projekti

šta sve obuka sadrži?

1. Smernice za podnosioce projekata EU

2. Pravila konkursa EU

3. Kako se prijaviti na konkurse EU

4. Opšte informacije o projektima

5. Šta projekat treba da sadrži

6. Ko su partneri na projektima

7. Saradnici koji učestvuju na projektima

8. Budžet projekta

9. Uslovi koje treba ispuniti

10. Monitoring projekta

11. Dostupnost konkursa gde i kako?

12. Način izrade projekta u zavisnosti od konkursa

Da li ste spremni da krenemo?

Share This